PROJEKTOWANIE SIECI
I INSTALACJI SANITARNYCH

 OFERUJEMY WYKONANIE OPRACOWAŃ Z ZAKRESU SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH:

 

 

INSTALACJE WODOCIĄGOWE:

 • sieci wodociągowe
 • stacje uzdatniania wody
 • zbiorniki wodociągowe
 • pompownie wody (I. i II. stopnia)
 • przyłącza wodociagowe (+ bilanse zapotrzebowania na wodę)
 • wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji (dla potrzeb węzłów sanitarnych oraz technologii)
 • układy podgrzewu ciepłej wody użytkowej (w oparciu o podgrzewacze zasilane z kotłowni/węzłów cieplnych lub pobierające energię z odnawialnych źródeł, np. pompy ciepła/kolektory słoneczne)

 INSTALACJE WODNE PRZECIWPOŻAROWE:

 • sieci wodociągowe dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów (wraz z uzbrojeniem w hydranty oraz stanowiska do podłączenia wozów straży pożarnej)
 • wewnętrzne instalacje hydrantowe
 • wewnętrzne instalacje tryskaczowe
 • bilanse wody dla celów pożarowych obiektów

 INSTALACJE KANALIZACYJNE:

 • sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z uzbrojeniem w studnie oraz oczyszczalnie ścieków)
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • przepompownie ścieków sanitarnych
 • układy separacji tłuszczów na instalacjach
 • odprowadzanie ścieków bytowych z obiektów (układy podposadzkowe)
 • odwodnienia dachów (technologia tradycyjna oraz podciśnieniowa)
 • sieci kanalizacji deszczowej (wraz z uzbrojeniem w studnie oraz wpusty drogowe)
 • sieci kanalizacji technologicznej i drenażowej
 • układy oczyszczania ścieków z dróg i parkingów (układy separacji ropopochodnych. osadniki piasku)
 • układy retencji, pompownie, regulatory przepływu, zbiorniki rozsączające i odparowujące ścieków deszczowych

 INSTALACJE GAZOWE:

 • sieci gazowe
 • punkty redukcji gazu
 • układy opomiarowania gazu
 • instalacje wewnętrzne gazowe dla potrzeb zasilania odbiorników gazu (kotłownie, kuchnie, urządzenia technologiczne)

 

Wybrane realizacje

KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. W ROGOWCU

KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O. W ROGOWCU

Projekt w branży instalacyjnej sanitarnej budynku produkcyjno-usługowego o powierzchni ok. 900m2.

Zobacz
SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SP. Z O.O.

SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SP. Z O.O.

Projekt technologii poprawienia warunków przeciwpożarowych w budynkach 6A oraz 7.

Zobacz

Zaufali nam

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 riprojekt.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.